Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (18)

  • Betygskopia - beställning

   Här kan du beställa en kopia av betyg från skola som drivits i Grästorps kommuns regi.

  • Egenvård i skola och fritidshem

   Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Vårdnadshavare kan under barnets/elevens vistelse i skola eller fritidshem överlåta egenvårdsuppgift till pedagog. I denna tjänst finner ni ifyllbar blankett för egenvård inom skola och fritidshem.

  • Internetbaserade studier - ansökan

   På Campus Västra Skaraborg erbjuder vi både telebildsända och helt nätbaserade kurser på högskolenivå. Du har möjligheten att studera hos oss, följa föreläsningar tillsammans med andra kursdeltagare och till exempel arbeta i grupper.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Kontrakt för lån av digitalt verktyg för elev i grundskola

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna en personlig dator eller surfplatta under den tid hen är elev på skolan.

  • Kulturskolan

   Här kan du anmäla dig till Kulturskolan Grästorp för att spela instrument, sjunga, dansa, vara med i orkestrar, spela i band, framträda på konserter, åka på läger mm.

   I Kulturskolan lär du dig noter och får med dig kunskapen att spela ett eller flera instrument. Du kan också sjunga, dansa mm.  

  • Kursavbrott - Campus Västra Skaraborg

   I denna e-tjänst kan du anmäla kursavbrott för dig som studerar på Campus Västra Skaraborg.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Lovskola - ansökan

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om lovskola till ditt barn som är elev på Nya Centralskolan.

  • Resebidrag gymnasieelever - ansökan

   Här kan förälder eller elev över 18 år ansöka om resebidrag för skolresor till gymnasiet (egna resor mellan hemmet och busshållplatsen).

  • Skolkort - ansökan för gymnasieelever

   Vid denna e-tjänst kan du ansöka om skolkort för gymnasielever i Grästorps kommun.

   Detta gäller dig som ska studera på någon av följande gymnasieskolor:
   · Kunskapsförbundet Väst, Trollhättan och Vänersborg, och friskolor i dessa kommuner
   · Naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen
   · Gymnasieskolor i Göteborg
   · Gymnasieskolor i Uddevalla

  • Skuggning av gymnasieprogram

   Här kan du göra en anmälan om Skuggning av gymnasieprogram.
   När du startar e-tjänsten kommer du att bli länkad till en ifyllbar pdf-blankett.

  • Studie- och yrkesvägledning Campus Västra Skaraborg vuxenutbildningen - tidsbokning

   Här kan du boka tid för vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare på Campus Västra Skaraborg (För kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommun). Du kan även ändra eller avboka din tid. Tjänsten kräver e-legitimation. När du gjort din bokning kommer den synas på självservice mina sidor. Du kan under bokningen välja att få påminnelse via sms för tiden.
   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Utflyttningsanmälan grundskola

   Här kan du som vårdnadshavare säga upp ditt barns plats i kommunal grundskola. 

  Bygga, bo och miljö (34)

  • Brännebacka Tomtsläpp intresseanmälan

   Här kan du göra en intresseanmälan till lediga tomter på Brännebacka...

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Byggenheten - Boka tid med handläggare

   Här kan du boka tid för rådgivning via telefon eller Teams för bygglov/bygganmälan eller strandskydd.
    

  • Byggnadsåtgärder (som inte kräver bygglov) - anmälan

   Här anmäler du byggnadsåtgärder som inte kräver bygglov

    

  • Cistern - Anmälan

   Här anmäler du installation eller borttagning av cistern.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Dispens för gödselspridning - ansökan

   Här ansöker du om dispens för gödselspridning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Djurhållning inom område med detaljplan - ansökan

   Här ansöker du om djurhållning inom område med detaljplan. 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Energirådgivning - få kontakt

   Energirådgivning, Lämna kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende

  • Enskilt avlopp - ansökan eller anmälan

   Här ansöker du om en enskilt avloppsanläggning eller anmäler ändringar till en befintlig anläggning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Förhandsbesked - ansökan

   Här kan du anmäla ett förhandsbesked även kallad lokaliseringsprövning

  • Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall (Miniabonnemang) - ansökan

   Här kan du göra en ansökan om förlängt hämtningsintervall av restavfall.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Förorenade område - anmälan

   Här anmäler du olika ärende om förorenade område.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Hygien- eller hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   Här gör du anmälan om nystart eller ändring av en befintlig verksamhet, till exempel skola, fritidsanläggning, solarium eller tatuering.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Installation av annan toalett än vattentoalett - anmälan

   Här anmäler du installation av annan toalett än vattentoalett.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Kommunalt vatten och avlopp - anslut fastighet

   Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver vanligtvis bygglov eller bygganmälan.

  • Kompostering - anmälan

   Här gör du en anmälan om kompostering.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Köldmedier, installation eller konvertering - anmälan

   Här anmäler du installation eller konvertering av köldmedier.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   Här anmäler du att  företag eller organisation ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet.

  • Livsmedelsverksamhet - Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet för omklassning enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Misstänkt matförgiftning och klagomål på livsmedelsverksamhet - anmälan

   Anmäl misstänkt matförgiftning

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Beställ nybyggnadskarta till din bygglovsansökan.

  • Planbesked - ansökan

   Ansökan avser en förändring av gällande detaljplan eller ny planläggning.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   (Götene, Grästorp och Lidköpings kommuner)

    

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Strandskyddsdispens - ansökan

   Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten

  • Trygghetslägenhet - bostadskö

   Välkommen med din intresseanmälan för trygghetslägenhet

  • Trädfällning och röjning på kommunal mark

   Här kan du lämna in önskemål om du vill att kommunen ska fälla eller röja träd på kommunal mark.

    

  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Här gör du anmälan av uppodling av annan mark än jordbruksmark.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Vatten- och avloppsabonnemang - anmälan om ägarbyte

   Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avloppsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare.

  • Värmepump - Anmälan

   Här gör du anmälan om inrättande av värmepumpanläggning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  Kommun och politik (3)

  Medborgarservice (3)

  Omsorg och stöd (10)

  • Bostadsanpassning - ansökan

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen.

  • Familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson - intresseanmälan

   Här anmäler ditt intresse till att bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

  • Färdtjänst - Riksfärdtjänst - Ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst mellan orter som inte ingår i regional färdtjänst eller beställa en längre resa. 

  • Tidsrapportering - Kontaktperson

   Du som är kontaktperson kan med hjälp av denna tjänst tidsrapportera dina utförda uppdrag. 

  Tillstånd, regler och tillsyn (4)

  Trafik och infrastruktur (1)

  Uppleva och göra (5)

  Överförmyndare och god man (20)

  • Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare

   Här kan socialnämnden anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.

  • Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om Förvaltarfrihetsbevis.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Intresseanmälan God man/Förvaltare

   Här kan du göra en intresseanmälan till uppdrag som gode män

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Meddelande om beställt tolkuppdrag

   Här kan du meddela om beställt tolkuppdrag från Tolkförmedling Väst.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redogörelse - Förordnad förmyndare

   Här kan du som förordnad förmyndare redovisa ditt uppdrag.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

   Här kan du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode

   Här kan du som god man för ensamkommande barn redovisa ditt uppdrag och begära arvode.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Samtycke till åtgärd - ansökan

   Här kan du ansöka om Samtycke till åtgärd.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Säker kommunikation ÖF

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare skicka meddelanden och ladda upp filer till Överförmyndarna på ett säkert sätt (krypterat).

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Uttag från spärrat konto - Förmyndare (omyndig) - ansökan

   Här kan du som förmyndare ansöka om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Uttag från spärrat konto - God man/förvaltare - ansökan

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Årsräkning omyndig

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Årsräkning/Sluträkning

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning eller sluträkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Åtagande

   Här kan du anmäla ditt intresse för att åta dig uppdraget som god man/förvaltare.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.