Skolkort - ansökan för gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten används för att ansöka om skolkort för gymnasieelever, samt ansöka om ersättningskort vid förlorat/borttappat skolkort.

För att eleven ska vara berättigad till skolkort ska närmaste färdväg mellan bostad och utbildningsställe vara mer än 6 km. Med skolkortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan. 

Elev som fyllt 20 år eller fyller 20 år på höstterminen innevarande läsår är inte berättigad till skolkort. 

Skolkort får inte ansökas om eleven ansöker om eller har beviljats inackorderingstillägg. 

Elev som har mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats/avresestation kan ha rätt till resebidrag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa