Egenvård i skola och fritidshem

LÄS MER

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Vårdnadshavare kan under barnets/elevens vistelse i skola eller fritidshem överlåta egenvårdsuppgift till pedagog. I denna tjänst finner ni ifyllbar blankett för egenvård inom skola och fritidshem