Kontrakt för lån av digitalt verktyg för elev i grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Grästorps kommun välkomnar vi framtiden. Vi erbjuder våra elever digitala enheter och läroplattformar som verktyg för att lära och utvecklas. Vi välkomnar den digitala utvecklingen i vår samtid och ser det som en del i vårt uppdrag att vara proaktiva i en värld som snabbt förändras. Vi vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik är ett naturligt läromedel i skolarbetet. Elever får därför möjlighet att låna och disponera en bärbar dator, eller iPad beroende på årskurs, för sitt skolarbete.
 
Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom kontraktets innehåll med eleven. Kontraktet gäller från det att eleven fått utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan. Godkännande av kontraktet är en förutsättning för att verktyget ska delas ut. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa