Lovskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lovskola är den undervisning inom grundskolan som anordnas enligt Skollagen (2010:800) 10 kap. 23§ under lov under eller utanför terminstid. Lovskola erbjuds för elever i årskurs 8-9 som i nästa årskurs riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola erbjuds även till elever i årskurs 6-7 i mån av plats.


Ansökan för lovskola görs av vårdnadshavare i denna e-tjänst. Inför perioder då lovskola erbjuds kommer verksamheten informera om lovskolans upplägg och ansökningsperioder via Edlevo. Ansökan ska som regel vara inne senast 10 dagar innan lovskolan startar. Det är möjligt att ansöka om lovskola för enskild dag i e-tjänsten. 


En elev som accepterar ett erbjudande om lovskola ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Med fördel har vårdnadshavare och lärare/mentor innan ansökan haft dialog kring dagar och tider då lovskola erbjuds.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa