Blomlådor på kommunala vägar och gator - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om blomlådor

Ett långsiktigt mål med trafiksäkerhetsarbetet i bostadsområden är att skapa en fysisk miljö som innebär låga hastigheter överallt där fotgängare och bilister måste samsas om vägen. Därför finns det möjlighet att ställa ut blomlådor på bostadsgator i kommunen.

Att sätta ut blomlådor under sommaren, den del av året då barnen vistas ute mest, är ett effektivt sätt att ge signaler till bilister om att sänka hastigheten där boende känner en oro för sina barn. Blomlådorna är ett sätt att få en högre trafiksäkerhet som utgår från barnens behov.

Läs mer om vad som gäller för utplacering av blomlådor här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa