Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen 2018:1138 - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om registrering av lotteri

Information om registreringslotteri

Registreringslotteri beviljas föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Registreringslotteri gäller högst 5 år och registreringsavgiften är 500 kr som betalas vid beviljad ansökan.
I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2021 är 47 600 kronor). Värdet på en varuvinst får vara högre. Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.
Vid beviljad ansökan kommer föreningen bli tilldelad en kontrollant. Föreningen bekostar kontrollantens arvode, vilket innebär en avgift på 3 % (inklusive sociala avgifter) på det beräknade insatsbeloppet (lottpris x antalet lotter), dock lägst 300 kronor och högst 6 000 kronor per lotteri.
Innan lotteriförsäljningen påbörjas ska e-tjänsten ”Start av lotterier” fyllas i och skickas in. Lotterikontrollanten godkänner och signerar i e-tjänsten. Efter genomfört lotteri ska lotteriet redovisas inom 2 månader eller senast 15 februari efterföljande år i e-tjänsten ”Redovisning av lotterier”. Lotterikontrollanten godkänner och signerar i e-tjänsten. 

För att kunna handlägga ansökan om registreringslotteri inom kansliet behöver vi hantera personuppgifter. Uppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid frågor om ansökan.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Föreningsuppgifter
  • Förteckning av styrelseledamöter
  • Senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
  • Stadgar
  • Underskrivet beslut om att ansöka om lotteri
  • E-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa