Snabba Cash

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Snabba Cash

Beskrivning
Syftet med ”Snabba Cash” är att uppmuntra och ge en möjlighet till ungdomar som är mellan 13-24 år och bor i Grästorps kommun att förverkliga otraditionella och nytänkande idéer. Särskild tonvikt läggs vid projekt som bygger på ungas delaktighet, eget skapande och förmåga att nå grupper som annars inte brukar delta i kulturell verksamhet. Tonvikt ska även läggas vid projekt som kan bidra till att fylla något som saknas i kommunen och främjar kultur- och fritidslivet för de unga. Projekten ska vara öppna för allmänheten.

Det kallas Snabba Cash för att ansökan hanteras snabbt och inom en månad från att man lämnat in ansökan får man besked om ansökan är beviljad eller inte. Ungdomarna kan ansöka om allt ifrån några hundralappar och uppåt. Det är budgeten för projektet och kvaliteten på idén som avgör om projektet blir beviljat eller inte. Anslaget för Snabba Cash ska ingå i bildningsverksamhetens driftbudget.

Krav på projektet:

Det ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten t.ex. en konsert, en modevisning eller en publicering av en bok som går att låna på biblioteket.

Det måste drivas av den som ansöker om ”Snabba Cash” och är mellan 13-24 år.

Att det bedrivs med ideella insatser och ersättning för arbetstid kan inte ges.

Ett projekt kan beviljas bidrag för en period upp till ett år i taget och under högst två år.

Allmänt om ansökan
Ansökningsförfarandet är relativt enkelt. Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning som anger mål, en projektplan,former för finansiering/budget, hur projektet ska utvärderas samt uppgift om ansvariga personer. Ansökningar behandlas löpande under året och bör lämnas in senast tre månader före tänkt projektstart. Ansökan finns på hemsidan www.grastorp.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut
Verksamhetschefen gör sedan en bedömning på idén utifrån faktorer som kreativitet/nyskapande och vad idén kan åstadkomma och fattar sedan beslut utifrån detta.

Redovisning
Projektet får inte vara vinstdrivande. Projektets intäkter och kostnader ska hållas
särredovisade hos bidragsmottagaren och kunna visas upp för revision. Kommunen förbehåller sig rätten att göra revision hos den som ansökt om ”Snabba Cash”. I beslut om beviljande av projektmedel ska sista dag för inlämning av slutgiltig utvärdering av projektet anges. Vid genomförandet av beviljat projekt ska det framgå att projektet stöds av Grästorps kommun.

Utbetalning
Beviljat bidrag betalas ut när styrkta verifikationer redovisats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa