Resebidrag gymnasieelever - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan förälder eller elev över 18 år ansöka om resebidrag för skolresor till gymnasiet (egna resor mellan hemmet och busshållplatsen).  

Du kan ansöka om resebidrag

  • när avståndet mellan bostaden och busshållplatsen är mer än 6 km

Notera att resebidrag inte kan sökas när  eleven får inackorderingsbidrag. 

Utbetalning sker via SUS - Swedbanks lön och utbetalningssystem. Du kan läsa mer om SUS samt registrera dig för utbetalning via följande länk:
Kontoregister – anmälan online | SUS | CSN | Konto | Swedbank

Ansökan om kilometerersättning görs inför varje nytt läsår. Ansökan kan inte göras i efterhand för avslutad termin.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa