Skuggning av gymnasieprogram

LÄS MER

Att skugga innebär att elev (vanligtvis i åk 9) följer en gymnasieklass på vald gymnasieskola under en skoldag. Eleven tar del av programspecifika lektioner och får möjlighet att uppleva både hur det är att vara elev på valt program, känna in atmosfären på aktuell gymnasieskola och få svar på specifika frågor. Syftet med skuggning är att underlätta gymnasievalet.