Dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dödsboansökan, en förenklad form av bouppteckning.

När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

* (Stjärnan) i e-tjänsten betyder att uppgiften är obligatorisk att fylla i.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa