Behov av förskola och/eller fritidshem på k-dag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktig information

Kompetensutvecklingsdagar är avsedda för att stärka och öka personalens kompetens och verksamhetens kvalitet. Under dessa dagar är all ordinarie personal tillsammans och deltar i utbildningar och kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterade om den senaste forskningen, säkerhetsrutiner och andra relevanta områden. 
 

Vid förskolan och fritidshemmets kompetensutvecklingsdagar erbjuds omsorg där lokaler och personal anpassas utefter anmält behov.  Vilken lokal som nyttjas meddelas till berörda inför k-dagen via Edlevo. 

För att kunna planera verksamheten ska anmälan vara inne senast 3 veckor innan aktuell kompetensutvecklingsdag. Information kommer via Edlevo inför varje enskild kompetensutvecklingsdag. 

OBS! Ny anmälan görs till varje kompetensutvecklingsdag. Vid beviljad ansökan registreras angiven schematid av administratör.

 

Underskrift

För att du ska kunna skicka in ansökan måste samtliga vårdnadshavare signera.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa