Sommarlovskort - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ungdomar folkbokförda i Grästorps kommun och som på vårterminen tillhör årskurs 7-9 kan via denna e-tjänst ansöka om sommarlovskortet – Ett busskort som under perioden 1/6-31/8 ger möjligheten att resa dygnet runt i Västtrafiks zon A, B och C. Ansökan görs av vårdnadshavare i denna e-tjänst på vårterminen. Ansökan behöver inkomma senast 30 april för att kortet ska hinna nå mottagaren innan reseperioden börjar. Ansökningar som inkommer under perioden juni-december kommer ej att hanteras.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa