Tomtkö, kommunala småhustomter - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom Grästorps kommun finns det lediga tomter. Tomterna kan vara både kommunalt ägda och privat ägda. Tänk på att först anmäla dig till tomtkön i denna E-tjänst för att därefter kunna reservera en tomt med E-tjänsten reservera tomt.

 

OBS! Du behöver betala en engångsavgift för att din köplats ska vara aktiverad.
Avgiften är 500 kronor och du betalar till bankgiro: 5479-7816
Som meddelande skriver du: "Tomtköavgift"

 

Läs mer om regler för tomtkön i Grästorps kommun här.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avgift 500 kr (OBS! ingen betalning i e-tjänsten)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa