Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation). 

En personuppgift är information som går att koppla till en nu levande person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter och fotografier. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt att identifiera en person.

Grästorp kommun har ett Dataskyddsombud som du kontaktar på e-postadress: v6dataskyddsombud@goliskait.se

Läs mer om hur Grästorp kommun hanterar dina personuppgifter.