Avläsning av vattenmätare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

­

Mätarens nummer (identifikation) är instansat på metallringen runt mätartavlan.

Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter

Mätarställningen du anger ska vara samtliga siffror i mätaren som står till vänster om m³, förutom inledande nollor.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa