Modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska enlig kap. 10 7 § Skollagen (2010:800) erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:  
1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
 
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.  

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa