Bidrag till evenemang - ansökan

LÄS MER

Vill din förening söka ekonomiskt stöd för verksamheten? Här hittar du regler och blanketter som gäller föreningsstöd och föreningsbidrag i Grästorps kommun.

Föreningar har möjlighet att söka föreningsbidrag av kommunen till sina verksamheter. Här finns regler och blanketter för föreningars ansökningar av verksamhetsbidrag.

Bidrag söks senast 15 september för nästkommande kalenderår. Undantaget är evenemangsbidrag som kan sökas forlöpande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa